Sławni Polacy u Wód

Hugo Kołłątaj - czołowy działacz Komisji Edukacji Narodowej, pisarz polityczny, współtwórca Konstytucji 3 Maja. Przebywał w Cieplicach dwukrotnie: w 1791 i 1808 roku, lecząc podagrę. Swój pobyt wykorzystywał również do prowadzenia na szeroką skalę działalności politycznej.

Wojciech Bogusławski - twórca sceny narodowej, autor "Krakowiaków i Górali". W latach 1816 - 1818 przebywał w Cieplicach wraz z nauczycielem Fryderyka Szopena - Józefem Elsnerem. Pobyt w kurorcie wykorzystywali przygotowując się do nowego sezonu teatralnego.

Kazimierz Brodziński - czołowy przedstawiciel polskiego romantyzmu, autor sielanki "Wiesław" i rozprawy "O klasyczności i romantyczności". Karkonoszom poświęcił wiersz "Hymn na Górach Olbrzymich".

Fryderyk Skarbek - ekonomista, publicysta, autor opracowania "Dzieje Księstwa Warszawskiego", powieściopisarz i działacz społeczny w czasach Królestwa Polskiego. W uzdrowisku przebywał w latach 1834, 1840, 1842.

Rozalia z Feliksów Saulsonowa - polskie piśmiennictwo turystyczne zawdzięcza jej napisanie pierwszego przewodnika po górach w języku polskim, pt. "Warmbrunn i okolice jego w 38 obrazach zebranych, w 12 wycieczkach przez pielgrzymkę w Sudety". W Cieplicach przebywała od czerwca do października 1849.

Kornel Ujejski i Wincenty Pol - przyjechali do Cieplic w lipcu 1847. Obaj poeci przybyli z Galicji, chętnie korzystali z biblioteki Schaffgotschów. Towarzyszył im młody literat Roman Zmorski. Odbywali liczne wycieczki w góry z czeskim przyrodnikiem Janem Purkynim.

Jan Bogusz Stęczyński - malarz, odbył pieszo wędrówkę po Karkonoszach w 1845 roku. Mieszkając w Cieplicach przygotowywał szkice do poematu "Śląsk. Podróż malownicza w 21 pieśniach".

Walery Przyborowski - uczestnik Powstania Styczniowego, jego kronikarz i badacz, autor powieści "Bitwa pod Raszynem".

Stanisław Poniatowski - bratanek króla Stanisława Augusta, Podskarbi Wielki Litewski, komisarz Komisji Edukacji Narodowej (1776 rok), wybitny mąż stanu. Odwiedził Cieplice w lipcu 1784 roku.

Izabela Czartoryska - będąc już siedemdziesiątletnią kobietą, przebywała na kilkumiesięcznej kuracji w Cieplicach latem 1816 roku. Tu spotkała się ze swoją najstarszą córką Marią Wirtemberską. Prowadziła ożywione życie towarzyskie z miejscową arystokracją i gośćmi.

Stanisław Bełza - działacz społeczny, dziennikarz, prawnik. Autor ponad 30 książek o tematyce podróżniczej. Był tu latem 1891 roku.

Rafał Gurowski - kasztelan poznański pochodzący z bogatej wielkopolskiej rodziny szlacheckiej. Aktywny uczestnik życia publicznego za czasów panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. W Cieplicach przebywał wielokrotnie, między innymi w 1758 i 1768.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów ze strony wyłącznie za zgodą Webmastera (js29a@cieplice.info)

(c) by js29a (js29a@js29a.net.pl)