Zabytki Cieplic

Zespół poklasztorny
Najbogatszy zespół zabytkowy Cieplic. Powstawał stopniowo od XVI do XVIII wieku za sprawą krzeszowskich Cystersów. Klasztor - czteroskrzydłowy, dwukondygnacyjny z wirydarzem, wzniesiony w latach 1586-87. Część gmachu zajmują oo Pijarzy, resztę stanowią pomieszczenia gospodarcze Uzdrowiska Cieplice. Kościół barokowy pod wezwaniem Jana Chrzciciela z lat 1712-14, z kaplicami bocznymi i emporami, wnętrze barokowe. Ołtarz główny z 1716 roku, z obrazem Michała Willmanna z 1687 roku, flankowany rzeźbami Św. Piotra, Jana Chrzciciela, Jana Ewangelisty i Św. Pawła. Ambona fundowana w 1792, bardzo bogato dekorowana płaskorzeźbami przedstawiającymi sceny z życia patrona kościoła. Pod chórem trzy obrazy z 1736 roku, które namalował uczeń Willmanna - Hoffmann. Pod kościołem krypta ze szczątkami dawnych właścicieli Cieplic - Schaffgotschów. Dziedziniec kościelny (dawny cmentarz) oddziela od ulicy kamienny mur z płytami nagrobnymi Schaffgotschów, przeniesionymi z Radomierza, z lat 1579-1624 . Dziedziniec zamyka wolnostojąca dzwonnica z 1710 roku. Przy północnym murze dziedzińca barokowa kolumna Świętej Trójcy z 1724 roku, postawiona w miejscu historycznej lipy, pod którą 16 czerwca 1403 roku dokonano fundacji cysterskiej prebendy.

Posąg Jana Nepomucena (przy moście na Kamiennej)
Wyrzeźbiony w roku 1712 przez Leonarda Webera ze Świdnicy. Cokół fundowany w roku 1758 przez Polaka Rafała Gurowskiego, kasztelana poznańskiego, starostę Wschowy, który także ufundował epitafium Kazimierza Jaraczewskiego z Lipna kolo Leszna zmarłego na kuracji w Cieplicach. To epitafium wisiało jeszcze w latach 70-tych w krużgankach cieplickiego klasztoru i zaginęło w niewyjaśnionych okolicznosciach.

Pałac Schaffgotschów (przy Placu Piastowskim)
Wniesiony na miejscu renasonsowego dworu z XVI wieku. Elementy baroku, klasycystyczne i empire. Gmach o około stu pokojach. Wzniesiony w latach 1784-88 przez śląskiego architekta Jerzego Rudolfa z Opola. W dużych tarczach herbowych orły piastowskie. Od 1945 w pałacu stacjonowała Armia Czerwona. W latach 1948-51 przeprowadzono generalny remont. Miał tam znajdować się ośrodek Rady Państwa. Pałac jednak wziął w swoją opiekę ZHP. Od 1976 znajduje się tam filia Politechniki Wrocławskiej.

Kościół Ewangelicki (przy placu Piastowskim)
Wzniesiony w latach 1774-79 przez jeleniogórskiego architekta Demusa, na rzucie łączącym formę krzyża i owalu. Wyposażenie rokokowe. W ołtarzu drewnianym złoconym znajduje się obraz Chrystusa i flankujące go figury.

Park Zdrojowy
Założony w stylu francuskim. Założenie zmieniono w roku 1819 na angielskie i gruntownie przebudowano w 1838 roku. Przy głównej alei wybudowano klasycystyczny obiekt w 1799 roku i w tym samym stylu przylegający do niego Teatr Zdrojowy w 1836 roku, dawniej galeria, obecnie restauracja.

Park Norweski
Założony w 1906 o obszarze 16 hektarów. Nazwa pochodzi od drewnianego pawilonu w stylu norweskim, w którym mieści się Muzem Przyrodnicze z bogatą kolekcją ornitologiczną i lepidoptorologiczną. W parku koło mostku, pod malowniczą wierzbą, znajduje się ogromny głaz granitowy, upamiętniający cieplickie spotkanie Wincentego Pola, Kornela Ujejskiego i przyrodnika czeskiego Purkyniego w roku 1847.

Długi Dom
Najstarszy klasztorny dom zdrojowy, wybudowany przez Cystersów w latach 1689-93, na bazie starszej budowli z 1546 roku. Posiada cechy wczesnego baroku. Jest najstarszym domem zdrojowym Cieplic. Po kasacie klasztoru Cystersów mieściły się w nim biblioteka i zbiory przyrodnicze Schaffgotschów. Po drugiej wojnie światowej Uzdrowisko Cieplice przejęło go na przychodnię zdrowia i biura.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów ze strony wyłącznie za zgodą Webmastera (js29a@cieplice.info)

(c) by js29a (js29a@js29a.net.pl)